1η Χορωδιακή Συνάντηση στη Σιάτιστα

Ο Δήμος Βοΐου , το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου και η Χορωδία Γυναικών Σιάτιστας ,σας καλούν στην 1η Χορωδιακή Συνάντηση που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γ. & Λ. Βουδούρη»
Η σειρά των χορωδιών είναι η εξής:
1) Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης «Οι Μακεδνοί»
2) Πολιτιστικός Σύλλογος – Χορωδία «Οι Μακεδόνες»
3) Μικτή Χορωδία – Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού
4) Πολυφωνική Χορωδία Αγίου Νικάνορα
5) Χορωδία Γυναικών Σιάτιστας