19 Χρόνια μετά το σεισμό αναστηλώνεται ο Ναός του Προφήτη Ηλία στη Σιάτιστα με δαπάνη των ιδρυμάτων Παπαγεωργίου!