ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

19 Χρόνια μετά το σεισμό αναστηλώνεται ο Ναός του Προφήτη Ηλία στη Σιάτιστα με δαπάνη των ιδρυμάτων Παπαγεωργίου!

19 Χρόνια μετά το σεισμό αναστηλώνεται ο Ναός του Προφήτη Ηλία στη Σιάτιστα με δαπάνη των ιδρυμάτων Παπαγεωργίου!