100 χρόνια απελευθέρωσης από τον Τουρκικό ζυγό -Συνεδρίαση της Επιτροπής Σιάτιστας για τον εορτασμό

Με αφορμή  τη  συμπλήρωση 100 χρόνων από την  απελευθέρωση της πόλης της Σιάτιστας από τον τουρκικό ζυγό, αποφασίστηκε  από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας κατά τη συνεδρίαση του στις 2 Φεβρουαρίου 2012 (αρ.απόφασης 3/2012), η σύσταση επιτροπής   εορτασμού.

Η επιτροπή συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την 7η Μαρτίου 2012.

Στη δεύτερη συνεδρίαση η επιτροπή συνήλθε σε σώμα.

Αποτελείται από τους

Μητροπολίτη Σισανίου κ Σιατίστης κκ Παύλο               Πρόεδρο

Μπόντα Γεώργιο                                                                         Αντιπρόεδρο

Φίλιο Γεώργιο                                                                               Γραμματέα

Τσιαούση Ναούμ                                                                         Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων

Δημόλα Ναούμ

Κακκάλη Ελένη

Ζωγράφου Αικατερίνη

Σιάσιο Δημήτριο

Δάρδα Αναστάσιο

Μπόντα Στέφανο

Η επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες, φορείς και Συλλόγους  της πόλης μας  οι οποίοι  θέλουν να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις  αλλά και να συνεισφέρουν στην όλη προσπάθεια να απευθυνθούν εγγράφως στη συνεδρίαση της επιτροπής την Πέμπτη 17 Μαϊου 2012 στις 20:00 στο Δημαρχείο Σιάτιστας, στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας      κ. Τσιαούση Ναούμ.

Τηλ.                 6986477421     
E- mail           naoymakis@hotmail.com