Ετήσιο μνημόσυνο για τον μακαριστό μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ θα τελεσθεί την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου

Ετήσιο μνημόσυνο για τον μακαριστό μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ θα τελεσθεί την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

 

ΣΙΣΑΝΙΟΥ   ΚΑΙ   ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

 

      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

     ᾿Από τήν ῾Ιερά Μητρόπολη Σισανίου  καί  Σιατίστης  ἀνακοινώνεται ὅτι τήν 29ην  Δεκεμβρίου 2021  ἐ.ἔ , ἡμέρα Τετάρτη,μετά την θείαν Λειτουργίαν  θά τελεσθῇ το ετήσιον Μνημόσυνον   τοῦ Μακαριστοῦ  Μητροπολίτου Καστορίας Κυροῦ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ὁ ὁποῖος  διετέλεσε τοποτηρητής τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης.. 

     Προσκαλοῦμεν ὅθεν τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως , ὅπως παραστῇ  εἰς τήν ὡς ἄνω θρησκευτικήν  ἐκδήλωσιν .

 

 

 

                      

                 ᾿Από τήν ῾Ιερά  Μητρόπολη