Ετήσιο μνημόσυνο για τον μακαριστό μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ θα τελεσθεί την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

 

ΣΙΣΑΝΙΟΥ   ΚΑΙ   ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

 

 

      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

     ᾿Από τήν ῾Ιερά Μητρόπολη Σισανίου  καί  Σιατίστης  ἀνακοινώνεται ὅτι τήν 29ην  Δεκεμβρίου 2021  ἐ.ἔ , ἡμέρα Τετάρτη,μετά την θείαν Λειτουργίαν  θά τελεσθῇ το ετήσιον Μνημόσυνον   τοῦ Μακαριστοῦ  Μητροπολίτου Καστορίας Κυροῦ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ὁ ὁποῖος  διετέλεσε τοποτηρητής τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης.. 

     Προσκαλοῦμεν ὅθεν τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως , ὅπως παραστῇ  εἰς τήν ὡς ἄνω θρησκευτικήν  ἐκδήλωσιν .

 

 

 

                      

                 ᾿Από τήν ῾Ιερά  Μητρόπολη