Ὑποδοχὴ Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.