Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος-ΠΑΣΧΑ 2016 ΕΥΧΕΣ

ΠΑΣΧΑ 2016

 

 

 

Ὁ Σταυρός ἐπάνω στόν Γολγοθᾶ ἀναδείχθηκε τό μέτρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τόσο πολύ γάπησε Θεός τόν κόσμο στε τόν Υόν ατο  τό Μονογενή δωσε.

Τήν ἴδια στιγμή ὅμως ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀναδείχθηκε ἕνα μοναδικό μέτρο τς νθρώπινης κακίας.

Οἱ ἄνθρωποι ἔφθασαν σέ τέτοιο σημεῖο κακίας καί ἀλαζονείας στε νά σταυρώσουν κόμη καί τό Θεό!! Κι’ὅταν εἶσαι ἱκανός νά σταυρώνεις τόν Θεό, τότε εἶσαι ἱκανός γιά κάθε κακό.

Ἐκεῖνος σταυρώθηκε γιατί μᾶς ἀγαποῦσε. Ἐμεῖς τόν σταυρώσαμε γιατί τόν μισήσαμε. Καί τόν μισήσαμε καί τόν μισομε γιατί δέν μς ταιριάζει γάπη Του.

Θά ἀκούσουμε τόν ὑμνωδό νά παρακαλεῖ σεμνοπρεπῶς: «δός μοι τοτον τό ξένον» καί ἐμεῖς  θά φωνάζουμε στά σύγχρονα πραιτώρια μας «δέν θέλουμε κανένα ξένο» καί μάλιστα στό ὄνομα τῆς δικῆς Του πίστης. Κι’ἔτσι φανερώνουμε πόσο ληθινά ξένοι εμαστε στήν δική του γάπη καί ἔτσι ξαναφωνάζουμε μέ ἕνα σύγχρονο τρόπο τό: «ρον, ρον σταύρωσον ατόν».

Προσπαθοῦμε σάν τόν Πέτρο νά Τόν ὑπερασπισθοῦμε τραβώντας τό μαχαίρι,  ἄλλοτε τοῦ φανατισμοῦ μας καί ἄλλοτε τῆς στρεβλωμένης πίστης μας καί θά μᾶς μένει στό τέλος ὅπως καί στόν Πέτρο τό κομμένο ατί κάποιου δούλου ἤ κάπως ἀλλοιῶς να ξεβρασμένο παιδικό κορμάκι.

Δύο ἐπιλογές μᾶς ἔμειναν: Ἤ θά σταυρώσουμε τόν ἐγωϊσμό καί τόν φόβο πού γεννάει γιά νά μπορέσουμε νά φθάσουμε στην Ἀνάσταση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἤ θά σταυρώνουμε τούς ἄλλους, νομίζοντας ὅτι θά ζήσουμε ἐμεῖς.

Χριστός μως νέστη! μες θά ναστηθομε;;

Καλή νάσταση!!!

Σς τήν εχομαι πό τήν καρδιά μου