Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Ἀθανασίου ἐπί τῇ πρώτη τοῦ Νέου Ἔτους.