Ἐγκύκλιος Ποιμαντορική ἐπί τή Κυριακή της Βαϊοφόρου