Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακῇ του Πάσχα.

Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακῇ του Πάσχα.