ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακῇ του Πάσχα.

Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακῇ του Πάσχα.