Φιλολογική ημερίδα στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας απο τη Δημόσια Βιβλιοθήκη και τη ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ ‏ 8-9-2013