Υποτροφίες σε Αριστούχους μαθητές της Σιάτιστας προηγουμένων ετών από το «Μανούσειο»

Ο Δήμος Βοϊου  θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς  Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου , των Λυκείων της Σιάτιστας που αρίστευσαν ( 18, 1 και πάνω)  την προηγούμενη χρονιά για τα παρακάτω  σχολικά έτη,  καταγόμενοι από την Σιάτιστα, με επιλογή.

Α) Έτος 2007-2008, δεκαπέντε (15) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2006-2007)

Β) Έτος 2008-2009 ,δεκαπέντε (15) υποτροφίες  (προηγούμενο έτος 2007-2008)

Γ) Έτος 2009 -2010 ,δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2008-2009)

Δ) Έτος 2010-2011 , πέντε (5) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2009-2010)

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 Ευρώ .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Βοϊου (Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση της περίληψης αυτής στον ημερήσιο τοπικό τύπο , αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας – Δήμου Βοϊου στο τηλ. 2465 3 50112.