ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  Ὁ Μητροπολίτης

Σισανίου καί Σιατίστης

      Παῦλος

Σιάτιστα, 4 Σεπτεμβρίου 2014

 

Πρός

τούς  νέους φοιτητές καί φοιτήτριες

τῆς Μητροπόλεως μας

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, γιά νά Σᾶς συγχαρῶ θερμά, τόν καθένα καί τήν καθεμιά ξεχωριστά καί ὅλους μαζί, γιά τήν ἐπιτυχία Σας στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας, ἔπειτα ἀπό τίς πρόσφατες Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Εἶναι, αὐτή Σας ἡ ἐπιτυχία, ἕνας πολλαπλά σημαντικός σταθμός στή ζωή Σας.

Συνειδητοποιεῖτε κατ’ἀρχήν μιά μεγάλη ἀλήθεια. Ὁ κόπος καί ἡ προσπάθεια φέρνουν ἀποτελέσματα. Ἀγωνισθήκατε καί κουρασθήκατε κατά τό διάστημα τῆς προετοιμασίας Σας. Ἀφήσατε κάποια πράγματα στή ζωή Σας προκειμένου νά ἐπιτὐχετε στό στόχο πού βάλατε καί τελικά τά καταφέρατε. Βεβαιωθήκατε στήν πράξη γιά τό ὅτι τά «καλά, κόποις κτῶνται καί πόνῳ κατορθοῦνται». Θά εἶναι χρήσιμο νά τό θυμᾶσθε αὐτό στή ὑπόλοιπη ζωή Σας.

Μιά σελίδα πλέον γυρίζει στή ζωή Σας. Ἡ ἐπιτυχία Σας, σηματοδοτεῖ τήν ἔξοδο Σας ἀπό τήν πατρική οἰκογένεια καί τήν αὐτόνομη πορεία Σας μέσα στή ζωή. Κατά ἕνα μεγάλο μέρος ἡ ζωή Σας θά κυλάει πλέον καί θά διαμορφώνεται μακρυά ἀπό τό πατρικό Σας σπίτι, χωρίς τήν ἄμεση ἐποπτεία τῶν γονέων Σας.

Αὐτόνομη πορεία ὅμως σημαίνει ὑπεύθυνη πορεία καί αὐτό θά κληθεῖτε νά τό ἀποδείξετε στήν πράξη. Ἡ ἐπιτυχία Σας στίς ἐξετάσεις πρέπει νά ἀποδειχθεῖ ἐφαλτήριο γιά νά κερδίσετε τή ζωή Σας, ὄχι μόνο σ’ ἕνα στενό ἐπαγγελματικό χῶρο, ἀλλά καί στόν εὐρύτερο κοινωνικό.

Ἡ ζωή Σας σάν  μιά πλατειά θάλασσα ἁπλώνεται μπροστά Σας καί Σᾶς καλεῖ νά τήν κατακτήσετε. Καί τό καράβι εἶναι ἔτοιμο. Ἕτοιμο νά σαλπάρει, ποιός ξέρει γιά ποιά Ἰθάκη!

Ξεκινᾶτε τό ταξίδι Σας σέ μιά ἐποχή πολύ δύσκολη γιά τήν πατρίδα μας, ἄρα πολύ δύσκολη καί γιά Σᾶς. Εἶναι σημαντικό νά σταθεῖτε ὄρθιοι καί νά φανεῖτε πιό δυνατοί ἀπό τίς δυσκολίες. Νά μήν σᾶς λυγίσουν, ἀλλά νά ἀτσαλώσουν τίς καρδιές Σας.

Μαζί μέ τίς εὐχές μου γιά τό ταξίδι Σας πρός τήν Ἰθάκη Σας, γιά τό δικό Σας ταξίδι, δυό λόγια ἀκόμη θέλω νά προσθέσω σάν πνευματικός Σας πατέρας.

Δέν Σᾶς ζητάω, καλοί μου φίλοι καί φίλες, νά γίνετε ἀναμάρτητοι, ἀλλά στή ζωή Σας νά εἴσαστε ἀγωνιστές. Δέν Σᾶς λέω νά μήν πέσετε, ἀλλά ὅταν πέσετε μήν μείνετε πεσμένοι, Κάντε κουράγιο καί σηκωθεῖτε. Μήν συμβιβασθεῖτε, μήν προδώσετε τόν ἑαυτό Σας, μήν προδώσετε τήν ψυχή σας. Ἀγόρια καί κορίτσια παλέψτε γιά νά λιγοστεύσει ὁ πόνος σ’αὐτή τή βασανισμένη γῆ. Μήν ἀφήσετε νά σᾶς τσαλακώσει τήν καρδιά, νά σᾶς ψυχράνει τό ζῆλο, νά Σᾶς λυγίσει τή θέληση, τό ὀργανωμένο συμφέρον, τό παθιασμένο κακό.

Μή σκύψετε τό κεφάλι Σας ποτέ μπροστά σέ τυράννους καί τυραννίσκους, ἀλλά νά ξέρετε, γιά νά γίνει αὐτό πρέπει νά εἴσαστε ἐσωτερικά ἐλεύθεροι καί ἡ ἐλευθερία θέλει ἀρετή καί τόλμη γιά νά κατακτηθεῖ. Πρό παντός μή ζῆτε μόνο γιά τόν ἑαυτό Σας. Βγῆτε ἀπό τά ὅρια τοῦ ἑαυτοῦ Σας καί γίνεται καθολικοί ἄνθρωποι. Κανένας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά εὐτυχεῖ μόνος του. Μήν κοιτᾶς τά δικά σου χέρια πού δέν ἔχουν ἁλυσίδες. Σκέψου ὅλους ἐκείνους πού εἶναι ἁλυσοδεμένοι γιατί ζήτησαν τήν ἀλήθεια, τήν ἐφαρμοσμένη ἀγάπη, τη δικαιοσύνη.

Μήν ἔχετε αὐταπάτες. Ἡ σημερινή ὀργάνωση τῆς ζωῆς ὀφείλεται σέ παγκόσμια κλίμακα σέ μια ὁμάδα ἀδίστακτων γκάνγκστερς, ἀνεξάρτητα ἀπό τά προσωπεῖα πού φέρνουν. Θα ἦταν τραγωδία νά Σᾶς ἀπορροφήσουν οἱ σημερινές δομές τῆς κοινωνίας. Εἴσαστε τό καινούριο κρασί πού δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά μπεῖ σέ παλιά ἀσκιά. Δῶστε μας τήν εὐκαιρία νά Σᾶς καμαρώσουμε ἀσυμβίβαστους μέ τό ἀρρωστημένο κατεστημένο τῆς ἐποχῆς μας πού κατέστρεψε τόν τόπο μας.

Μή γελαστεῖτε ἀπό κανένα σύστημα πού βάζει τό σύστημα πάνω ἀπό τόν ἄνθρωπο. Τό ὁποιοδήποτε σύστημα θυσιάζει ἀνθρώπους γιά νά ἐπιτύχει, τάχα γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων, εἶναι μιά φανερή ἤ καλυμμένη δικτατορία. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μιά ἀτίμητη ὕπαρξη. Εἶναι ἔνα πρόσωπο πού ποτέ δέν μπορεῖ νά γίνει νούμερο, μάζα, ἀγέλη. Εἶναι μιά ζωντανή εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί μιά εἰκόνα ποτέ δέν μπορεῖ νά καταστραφεῖ.

 

Φίλοι καί φίλες,

Δέν θα βαδίσετε σέ κήπους ἀνθόσπαρτους. Ἡ ζωή εἶναι σκληρή. Θά ματώσει ἴσως ἡ καρδιά Σας πάνω στόν ἀγῶνα. Ὅμως σταθεῖτε ὀρθοί! Μήν ἀγαπήσετε τά εὔκολα. Ἀγαπεῖστε τόν ἀγῶνα καί τόν κόπο καί τότε θά τό δεῖτε. Μέσα στόν ἀγῶνα θά συναντήσετε τήν νίκη, μέσα στόν κόπο τήν ἀνάπαυση καί τή χαρά. Θα ἔλθουν στιγμές πού οἱ σειρῆνες θά προσπαθοῦν νά Σᾶς μαγέψουν. Κράτα ὅσο μπορεῖς καί μετά σήκω καί προχώρα.

Πιστεύω νά μέ καταλάβατε.  Δέν Σᾶς ἔδωσα συμβουλές. Τήν καρδιά, τήν ἀγάπη μου καί τήν ἀγωνία μου Σᾶς ἔδωσα. Θέλω νά γνωρίζετε ὅτι θά εἶμαι πάντα κοντά Σας. Ὁτιδήποτε κι’ἄν εἶστε, ὁποιοιδήποτε κι’ἄν γίνετε.

Ὁ Χριστός νά Σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς δίνει κουράγιο, δύναμη καί φώτιση στήν καινούρια πορεία τῆς ζωῆς Σας.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας  Σισανίου καί Σιατίστης

                                                                                                               Παῦλος