Σημαντική ποσότητα τροφίμων και λαδιού στην Ιερά Μητρόπολη Σισανίου Και Σιατίστης από τον ΣΕΓ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών προσέφερε την Παρασκευή 06/04/2013 σημαντική ποσότητα τροφίμων και λαδιού στην Ιερά Μητρόπολη Σισανίου Και Σιατίστης προκειμένου να ενισχύσει το πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί σε σταθερή καθημερινή βάση.

Στην συνάντηση με τον μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης έγινε μια πλήρης ανάλυση των προβλημάτων και αναγκών που δοκιμάζουν πολλούς συμπολίτες μας λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τα μέλη και η Διοίκηση του Σ.Ε.Γ. θα συνεχίσουν να στηρίζουν σε τακτική βάση την ιερά μητρόπολη και το μεγάλο και δύσκολο έργο.