Πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κου Κου Βαρθολομαίου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σερβίων καί Κοζάνης διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀποκατασταθέντος Μητροπολιτικοῦ Οἴκου Κοζάνης, ἀπό 27ης ἕως 30ης Ἰουνίου 2012

 

 

Τετάρτην 27-6-2012, ἀπόγευμα:

·        17.30: Ὑποδοχὴ εἰς Κεντρικήν Πλατείαν Κοζάνης. Τιμητική ἐκδήλωσις ὑπό τοῦ Δήμου Κοζάνης.

·        18.30: Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

·        19.30: Τελετή Ἐγκαινίων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου.

Πέμπτην 28-6-2012,  πρωί:

·        9.30 π.μ.: Ἱερατικὴ Σύναξις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης.

·       12.00 μ.: Βελβενδός, Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Πέμπτην  28-6-2012,  ἀπόγευμα:

·        18.00: Σέρβια, Ὑποδοχή (ἔμπροσθεν τοῦ Ταχυδρομείου), Τιμητική ἐκδήλωσις ὑπό τοῦ Δήμου Σερβίων – Βελβενδοῦ.

·        18.30: Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίας Κυριακῆς, Μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

·        20.30: Ἐπίσκεψις εἰς Βυζαντινήν Καστροπολιτείαν Σερβίων.

 

Παρασκευήν 29-6-2012, πρωί:

·        7.30 π.μ.: Πατριαρχική Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Κοζάνης.

·        12.30 μ.μ.: Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἱστορικόν – Λαογραφικόν Μουσεῖον Κοζάνης.

 

Παρασκευήν 29-6-2012, ἀπόγευμα:

·        18.30: Αἰανή, Ὑποδοχή (εἰς τήν Πλατείαν), Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον.

·        20.00: Κοζάνη, Τιμητική ἐκδήλωσις ὑπό τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας.

 

Σάββατον 30-6-2012,  πρωί:

·        10.00 π.μ.: Ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἀτμοηλεκτρικόν Σταθμόν Ἁγίου Δημητρίου Δ.Ε.Η..

·        12.00 μ.: Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἀναγόρευσις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ Τμήματος Γεωτεχνολογίας καί Περιβάλλοντος.

 

Ἀναχώρησις Παναγιωτάτου διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καστορίας.