Περιβάλλον - Καθαριότητα – Ανακύκλωση

 Εάν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι πρέπει
Να σεβόμαστε την πόλη μας και το περιβάλλον..

Συσκεύασε σε ανθεκτικές σακούλες τα απορρίμματα.
Μην αφήνεις τα σκουπίδια έξω από τους κάδους.
Βγάλε τις σακούλες μία ώρα πριν την έλευση των απορριμματοφόρων.
Μην εγκαταλείπεις ογκώδη απορρίμματα στα πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Επικοινώνησε προηγουμένως με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Μην κρεμάς τις σακούλες σε φράχτες και κολώνες.
Μη ρυπαίνεις τη πόλη με φεϊβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ.
Φρόντιζε να διατηρείς καθαρούς τους χώρους της ιδιοκτησίας σου.
Τοποθετούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά(χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο,γυαλί) στους ειδκούς -μπλέ κάδους ανακύκλωσης.