Πατριαρχική Θεία λειτουργία στη Σιάτιστα:Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου 26-10-12

Σιάτιστα, των Νίκου Μαγγίνα και Νίκου Παπαχρήστου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Σιάτιστα εορτάζει τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη καθώς και την επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωσή της. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και με την συμμετοχή του  Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλατζής ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Στρατιωτικών Αρχών, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές καθώς και πλήθος πιστών. 

"Ευχαριστίαν και έπαινον αναπέμπομεν και ημείς προς τον πολιούχον της Θεσσαλονίκης και της ευλογημένης μακεδονικής γης, αλλά και παντός Ορθοδόξου πιστού, αλλά και δοξολογίαν προς τον Ύψιστον Θεόν, ότι αξιώνει την ημετέραν Μετριότητα να ευρισκώμεθα σήμερον εν μέσω λαού ευσεβούς, εις τους εορτασμούς της εκατοστής επετείου από της τρίτης ανοικοδομήσεως του πανσέπτου και περικαλλούς τούτου Ιερού Ναού του σήμερον εορταζόμενου και τιμωμένου Αγίου Δημητρίου, πολιούχου και προστάτου και της ιστορικής ταύτης πόλεως της Σιατίστης", είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του, και ευχαριστώντας τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο, για την πρόσκληση, τόνισε:

"Χρεωστικώς σας συγχαίρομεν διά το σύνολον το πνευματικόν έργον σας και την άγρυπνον ποιμαντικήν, εκκλησιαστικήν και κοινωνικήν μεριμνάν σας διά τας ανάγκας του λαού σας. Ο καίριος και πνευματικός λόγος σας, το ενδιαφέρον και η συνεχής μέριμνα διά την νεότητα και την εκπαίδευσιν, εις την οποίαν έχετε μακράν εμπειρίαν και βαθείαν γνώσιν, η έμπονος συμμετοχή σας εις τα προβλήματα του τόπου και εις την προσπάθειαν επιλύσεως και διευθετήσεως των, το φιλομόναχον πνεύμα σας και η ποιμαντική διάκρισις και στοργή, με την οποία περιβάλλετε τας Ιεράς Μονάς, τους Ιερούς Ναούς και τα ευαγή ιδρύματα της Θεοσώστου Επαρχίας σας, η λιτή και προσεκτική ζωή και βιωτή σας και πλείστα έτερα, πανθομολογούμενα υπό του "κοινού αισθητηρίου" του ιερού κλήρου και του λαού σας και ευρύτερον εν τη χώρα ταύτη και τη κοινωνία αύτης, συγκινούν την ημετέρα Μετριότητα και αποτελούν μιαν εισέτι αφορμήν δοξολογίας του Ονόματος του Κυρίου, Όστις απέστειλε εις Σιάτισταν άξιον διάδοχον του μακαριστού και οσίας μνήμης κυρού Αντωνίου".  
____________________