Ο ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Σεπτεμβρίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον.
- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Τύπου τῆς Πόλεως ἔναρξιν τῆς ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων τῆς Τουρκίας καί τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν διοργανουμένης ἐκθέσεως: «Ρωμιοί Δημοσιογράφοι καί Ἐκδότες στήν ἱστορία τῆς Πόλης (1830-1914)».