Ο αʼγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο αʼγιος αυτός, που μαρτύρησε σε νεαρή ηλικία και έγινε αφορμή να ασπαστεί την πίστη του Χριστού πλειάδα στρατιωτών, αλλά και η ίδια η βασίλισσα Αλεξάνδρα, αποτελεί ένα ιδανικό πρότυπο για τα παιδιά και τους νέους, καθώς συνδυάζει πίστη και λεβεντιά, "καρδία καιομένη υπέρ πάσης της κτίσεως".

Το βιβλίο περιλαμβάνει το συναξάρι του Αγίου και πολλές δραστηριότητες.