Μετάφραση γιὰ τὴ Μονὴ Γρηγορίου

Μετάφραση από τα ελληνικά στα γαλλικά του κειμένου του πατρός Νικολάου Γρηγοριάτου «Η Ορθόδοξη διδασκαλία περί ιερωσύνης». Από τον πατέρα Εφραίμ.

Μετάφραση γιὰ τὴ Μονὴ Γρηγορίου