Λειτουργία στο Πολυτεχνείο της Πετρούπολης με τον Σχολάρχη

Υπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς