Λειτουργία στο Πολυτεχνείο της Πετρούπολης με τον Σχολάρχη

Υπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υλοποιήθηκε - ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ