ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

Λειτουργία στο Πολυτεχνείο της Πετρούπολης με τον Σχολάρχη

Υπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς