ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ