ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επαφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ siatista tel-fax 2465021465 agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr