ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ