Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σιάτιστας: Αλλαγή ωραρίου

Από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σιάτιστας του Δήμου Βοίου ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου  και έως τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστεί πρωινό ωράριο λειτουργίας  και τα παιδιά θα προσέρχονται στο Κέντρο από τις 10:00 έως τις 14:00.

Από τις 23 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου το Κ.Δ.Α.Π. θα παραμείνει κλειστό.

Επίσης ενημερώνουμε ότι μητέρες που θα εγγράψουν τα παιδιά τους στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» 2012-2013 μπορούν να καλούν για πληροφορίες  στο τηλέφωνο 246522213 από τις 09:00 το έως τις 14:00 εργάσιμες ημέρες.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά που θα φοιτούν στην πρώτη τάξη δημοτικού μέχρι και την πρώτη τάξη του γυμνασίου κατά τη νέα σχολική χρονιά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μητέρες που είναι αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα η όχι, εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, άνεργες- επιδοτούμενες η μη -καθώς και συμμετέχουσες σε προγράμματα  πολιτικών στήριξης και stage , ελληνίδες και μετανάστριες.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 13η Ιουλίου και λήξης  η 23η Ιουλίου 2012.