ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υλοποιήθηκε - ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ