ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ 2014 Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

 

Πρός

τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Μητροπόλεως μας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μετά ἀπό σχετική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό σήμερα, Κυριακή 5η Ὀκτωβρίου ἀρχίζει διά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος ἡ πνευματική σπορά στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἡ σπορά βέβαια προϋποθέτει σπόρο καί ὁ σπόρος στήν πνευματική σπορά εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς ἐξήγησε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Μέ ἄλλα λόγια ἡ Ἐκκλησία διά τῶν ποιμένων της προσπαθεῖ νά γνωρίσει σέ μικρούς καί μεγάλους τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ζωή μας.

Ὅταν πᾶμε νά ἀγοράσουμε κάτι, ἄς ποῦμε ἕνα μηχάνημα μέσα στό κουτί ὑπάρχουν οἱ ὁδηγίες πού μᾶς ἐξηγοῦν πῶς λειτουργεῖ τό μηχάνημα, γιατί ἄν τό λειτουργήσουμε λάθος, θά τό καταστρέψουμε.

Ἄν λοιπόν γιά τό ποιό ἁπλό μηχάνημα μελετᾶμε τόν τρόπο τῆς κατασκευῆς καί τῆς λειτουργίας του πόσο περισσότερο θά ἔπρεπε νά γνωρίσουμε τόν ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι, γιατί δημιουργήθηκε, πῶς εἶναι φτιαγμένος, ποιός εἶναι ὁ προορισμός του. Ποιός θά μποροῦσε νά μᾶς μιλήσει γιά ὅλα αὐτά; Μά ὁ Δημιουργός μας. Ὑπάρχει καί ἐδῶ ἕνα βιβλίο πού μιλάει καί ἀπαντάει σέ ὅλα αὐτά. Αὐτό τό βιβλίο εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πολλές φορές στή ζωή μας ἀποτυγχάνουμε γιατί ἀκολουθοῦμε λανθασμένο τρόπο στά διάφορα προβλήματα τῆς ζωῆς μας. Ὅταν π.χ ἕνα ζευγάρι συγκρούεται κάτι δέν κάνουν καλά οἱ σύζυγοι. Ὅταν ενα παιδί παρασύρεται αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ γονεῖς δέν τοῦ ἔδωσαν σωστή ἀγωγή. Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά μου καί μήν τά ἐμποδίζετε». Ἐμεῖς ὁδηγοῦμε τά παιδιά μας στό Χριστό ἤ τά κρατᾶμε μακρυά του καί ἀκόμη χειρότερα τά ἐμποδίζουμε; Φροντίζουμε γιά τήν ψυχή τους ἤ μόνο γιά τό μυαλό τους καί τό σῶμα τους; Ὁ Χριστός μᾶς παραγγέλει: «οἱ Γονεῖς νά ἀνατρέφετε τά παιδιά σας ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» Ἐμεῖς τό πράττουμε ἤ ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πνευματική κατάρτιση τῶν παιδιῶν μας;

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γι’αὐτό καί κάνει τό ἔργο Του. Δηλαδή σπείρει ἀδιάκοπα τό Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ σπόρος εἶναι δοκιμασμένος. Ὁ Λόγος αὐτός εἶναι Ἀλήθεια, γιατί εἶναι τοῦ Θεοῦ ἡ ἀγάπη καί τό θέλημα.

Τό πρόβλημα βρίσκεται σέ μᾶς. Στήν ποιότητα τῆς καρδιᾶς μας. Στό ἄν θά δεχθοῦμε στήν ἀρχή νά ἀκούσουμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἐάν θά τόν ἐμπιστευθοῦμε καί ἐάν τελικά θά τόν καλλιεργήσουμε στήν ψυχή μας.

Ὅλοι μας ξέρουμε μιά μεγάλη ἀλήθεια. Ὅ,τι σπέρνουμε, αὐτό καί θερίζουμε. Ἄν σήμερα θερίζουμε πικρία καί πόνο στή ζωή μας εἶναι, γιατί ἀπορρίψαμε τό λόγο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί σπείραμε ἀγκάθια καί τριβόλια στήν ψυχή μας.

Ἔχουμε ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἀγωνία γιά τά παιδιά μας. Οἱ κίνδυνοι πού τά ἀπειλοῦν εἶναι πολλοί καί μεγάλοι. Πολλά παιδιά μας χάνονται. Ἔχετε ὅμως σκεφθεῖ ποιός εἶναι ὁ σπόρος πού πέφτει στήν ψυχή τους; Ἔχετε σκεφθεῖ, ἐάν ἐπιτρέπουμε στή χάρη τοῦ Θεοῦ νά φθάσει στίς ψυχές τους; Τί μποροῦμε νά προσφέρουμε στά παιδιά μας ἀντί γιά τόν Χριστό; Ποῦ ἀλλοῦ θά τά ἐμπιστευθοῦμε; Ἐρωτήματα πού ἄν δέν ἀπαντήσουμε τώρα, θά τά βροῦμε μπροστά μας ἀργότερα, ἀλλά τότε θά εἶναι ἀργά.

Ἡ Ἐκκλησία μας θά κάνει τό ἔργο της. Ἀρχίζουν οἱ κατηχητικές συναντήσεις τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί οἱ νεανικές συντροφιές τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου. Ἐπίσης σέ πολλές Ἐνορίες γίνονται κατηχητικές Συνάξεις γιά μεγάλους ὅπου ἀναλύεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί μαθαίνουμε καλύτερα τήν πίστη μας. Εἶναι εὐλογία νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος ταπεινός καί νά ἀναζητᾶ καί νά ἀναπαύεται στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀρχίζουν ἐπίσης οἱ Συνάξεις τῆς Ὁμάδος Θεολογικοῦ Προβληματισμοῦ πού γίνονται κάθε Δευτέρα τό βράδυ στήν Ἱερά Μητρόπολη, στήν Σιάτιστα, μέ τήν ἄμεση εὐθύνη τοῦ Ἐπισκόπου Σας καί τήν ὁποία παρακολουθοῦν άνθρωποι καί ἀπό γειτονικές πόλεις, κυρίως νέοι πού μέ τόν τρόπο αὐτό ἐκφράζουν τήν δίψα τους γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ἐτούτη τήν ὥρα ἀπευθύνομαι σέ σᾶς τούς μεγάλους, τούς γονεῖς. Στά παιδιά σας θά ἀπευθυνθῶ μέ γράμμα προσωπικό στό καθένα.

Ἀπευθύνομαι σέ Σᾶς καί σᾶς συμβουλεύω πατρικά, νά ὁδηγήσετε τά παιδιά στό Χριστό, μέ τή βεβαιότητα ὅτι τούς προσφέρετε τήν οὐσιαστικότερη πνευματική ἐπένδυση. Ὁ Χριστός χαριτώνει καί ἁγιάζει τίς ψυχές τῶν παιδιῶν σας. Ὁδηγῆστε καί ἀφῆστε τά παιδιά στίς κατηχητικές συντροφιές τῆς Ἐνορίας Σας. Τό Κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ καλύτερη πρόληψη γιά πολλῶν λογιῶν ἐξαρτήσεις. Ἀφῆστε τα νά γνωρίσουν τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, νά ζήσουν τήν ἁγνή χαρά καί τήν ψυχαγωγία στά πνευματικά κέντρα τῶν Ἐνοριῶν μας καί ἐσεῖς οἱ μεγάλοι ἐλᾶτε στά μαθήματα τῆς Σχολῆς Γονέων πού θά ἀρχίσουν πολύ σύντομα. Γνωρίζετε ὅτι προσπαθῶ ὡς Ἐπίσκοπος νά εἶμαι κοντά στά παιδιά Σας. Ἐάν τά ἀγαπᾶτε πραγματικά, ὁδηγῆστε τα κοντά στήν Ἐκκλησία. Τήν ἔχουν ἀνάγκη. Βοηθῆστε τα νά μεγαλώσουν σάν τόν Χριστό: «Σοφία καί ἡλικίᾳ καί χάριτι». Ἐάν τό μυαλό τους χρειάζεται τή γνώση, ἐάν τό σῶμα τους χρειάζεται τήν τροφή, ἡ καρδιά τους χρειάζεται τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Καί αὐτή ἡ Ἐγκύκλιος πού ἀκοῦτε εἶναι μία σπορά. Ὁ σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σπόρος ἔπεσε, τόν ἀκούσατε. Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ πού λέγει: «Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά μου καί μήν τά ἐμποδίζετε». Εὔχομαι οἱ καρδιές Σας νά εἶναι ἡ καλή γῆ καί ὁ σπόρος αὐτός νά φυτρώσει καί νά ἀνάψει στίς καρδιές Σας τήν ἐπιθυμία γιά τήν κατά Χριστόν ἀγωγή τῶν παιδιῶν Σας.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας