ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2014 

 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υλοποιήθηκε - ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ