Θα λειτουργήσουν στο Δήμο Βοΐου Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Σιάτιστα, στη Νεάπολη, στη Γαλατινή, στην Εράτυρα και στον Πεντάλοφο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σιάτιστα  12-6-2013
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                                        ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΒΟΪΟΥ  (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.)  
------------------------------------------------------------------                                 
ΠΛ. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  5 , Τ.Κ. 50300 ,  ΣΙΑΤΙΣΤΑ
------------------------------------------------------------------
ΤΗΛ : 2465022800/2465350100 – FAX: 2465023270
Email : dikevo23@gmail.com
-------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1241/6-6-2013 Προκήρυξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. γίνεται γνωστό ότι πρόκειται να υλοποιηθεί η Πράξη «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών Ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».
Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να υποβληθεί πρόταση για να λειτουργήσουν στο Δήμο Βοΐου Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Σιάτιστα, στη Νεάπολη, στη Γαλατινή, στην Εράτυρα και στον Πεντάλοφο.

Η συγκεκριμένη Πράξη στοχεύει
Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενα άτομα). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑμεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών (άμεσα ωφελούμενα άτομα).
Η παροχή υπηρεσιών στήριξης σε ηλικιωμένους και σε λοιπά άτομα που χρήζουν βοήθειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στη σχετική Προκήρυξη (αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr) Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) θα παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ).
Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στη φροντίδα, στην ανάπαυση και αναψυχή των ηλικιωμένων, καθώς και στη σίτισή τους (πρωινό και γεύμα).
Διευκρινίζεται ότι:
Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες.
Έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τα οποία αναμένεται να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας αυτής, με την παραμονή των άμεσα ωφελούμενων στα Κέντρα αυτά, και να διευκολυνθεί έτσι και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Για να λειτουργήσουν όμως οι νέες Δομές και για να εξυπηρετηθεί από αυτές ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων του Δήμου Βοΐου είναι απαραίτητη η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους δυνάμει ωφελούμενους και η συνεργασία τους με τις υπηρεσίες της ΔΗΚΕΒΟ και του Δήμου Βοΐου ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία των νέων Δομών και η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η συγκεκριμένη πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

                                 
               
  


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΒΟ


ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ