Εκδήλωση Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας για το Πολυτεχνείο