ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

siatista
tel-fax 2465021465
agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου προς τον Ιερόν Κλήρον καί Ευσεβή λαόν