Εγκύκλιος Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου προς τον Ιερόν Κλήρον καί Ευσεβή λαόν