Εγκύκλιος Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου προς τον Ιερόν Κλήρον καί Ευσεβή λαόν

Επαφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ siatista tel-fax 2465021465 agiosdimitrios@agiosdimitriossiatistas.gr