Γ΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013