ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια» συνδιοργανώνει με τις Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία όλης της Δυτικής Μακε-δονίας κινητή έκθεση με υλικό των συλλογών τους στο πλαίσιο των εορτασμών για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της Δυτικής Μακεδονίας.               
 

Η έκθεση περιοδεύει σε όλη την περιοχή και πραγματοποιείται με την ευγενική συμβολή του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Στη Σιάτιστα θα παραμείνει στο χώρο του Κουκουλίδειου Πνευματικού Κέντρου από 29 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2012. Θα είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινές: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 8π.μ-8μμ. και Τρίτη και Παρασκευή 8π.μ.-3.30μ.μ.
 

Στην έκθεση παρουσιάζονται και αναδεικνύονται μέσα από λυτά έγγρα-φα, κώδικες, εφημερίδες, φωτογραφικό υλικό και αναφορές εντύπων, ιστορικά γεγο-νότα που αφορούν στην προετοιμασία και διεξαγωγή του αγώνα της απελευθέρωσης, καθώς και στη διοικητική οργάνωση της Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο της συγ-κρότησης του Νεοελληνικού Κράτους.
 

Η επιλογή των τεκμηρίων έγινε από τον κάθε φορέα με βάση την ιστορική και την αποδεικτική τους αξία αναδεικνύοντας τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στα γεγονότα της απελευθέρωσης του τόπου μας από τον οθωμανικό ζυγό.
Το πρωτοποριακό της έκθεσης έγκειται στη συνεργασία και την από κοινού προβολή του υλικού στο ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα στους μαθητές, παρέχοντας τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί σημαντικών γεγονότων και να συγκροτήσουν μια ολοκληρωμένη άποψη της πρόσφατης ιστορίας του Νέου Ελληνικού Κράτους  με την καθοριστική συμμετοχή της Δυτικής Μακεδονίας.