ΑΠΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 13 Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟ

Από την 1ην Αυγούστου και για 13 ημέρες ,ψάλλεται στους ναούς την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο εναλλάξ με τον  Μικρό Παρακλητικό Κανόνα. Σύμφωνα με το Μέγα Ωρολόγιον, οι πιστοί τον ψάλλουν «εν πάσει περιστάσει και θλίψει ψυχής». Αποτελεί δημιούργημα του Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως  Βλ. "Τυπικόν υπό του Ρήγα" [Τ.Γ.Ρ.], σ. 881-883.

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας 
Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στη Θεοτόκο~Ωδαί Α και ΓΜικρός Παρακλητικός Κανόνας στη Θεοτόκο~Ωδαί Δ,Ε & ΣΤ