Ίδρυμα Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου

Το Ίδρυμα Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου θα χορηγήσει τις οικονομικές ενισχύσεις στους αριστούχους απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων της Σιάτιστας σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 μ. στην αίθουσα τελετών και δεξιώσεων «Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ