Έναρξη της Σχολικής χρονιάς για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βοΐου στις 3-9-2012

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Βοϊου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την Δευτέρα 03 Σεπ 2012.

Την πρώτη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαριότητας.

Την Δευτέρα 10 Σεπ 2012 θα γίνει ο αγιασμός και η έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς για τα νήπια.

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς

   Η Προϊσταμένη

Κωνσταντινιά Σιούτη