Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για το μήνα Νοέμβριο 2023 στην Ενορία του Αγίου Δημητρίου Σιατίστης σε μορφή PDF.

Φυλλάδιο Νοεμβρίου 2023.pdf (880859)

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα