Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2024

Παρακάτω παρατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή PDF το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για το μήνα Ιανουάριο 2024. Το παρόν πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή από τις 30/12/2023 στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Φυλλάδιο Ιανουαρίου 2024.pdf (584638)

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα