Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Απριλίου 2024

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών και Θείων Λειοτυργιών για το μήνα Απρίλιο 2024 σε ηλεκτρονική μορφή PDF και σε έντυπη μορφή μπορείτε να το προμηθευτείτε από το παγκάρι του Ναού. 

Επισημαίνεται ότι κατά το μήνα Απρίλιο οι καθημερινές εσπερινές ακολουθίες θα ξεκινούν στις 6:00 μ.μ., εκτός των ακολουθιών της Μεγάλης Εδομάδος που ξεκινούν στις 7:00 μ.μ., όπως επίσης και οι πρωινές ακολουθίες θα ξεκινούν στις 7:00 π.μ., εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα σε μορφή PDF: Φυλλάδιο Ἀπριλίου 2024.pdf (674,5 kB)

 

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα