ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 17 & 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

17 & 18 Ἰανουαρίου 2024  πανηγυρίζει ὁ τρισυπόστατος Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Σιατίστης μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

 

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα