ΧΡΟΝΙΚΟ -Ἤ Ἐνθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης κ.Ἀθανασίου.

2019-07-02 09:56

Μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιου.