Ανακοίνωση τελέσεως Ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου την Τρίτη 26/3/2024

Ανακοινώνεται πως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου στις 5:30 μ.μ.

 

Προγράμματα Ιερών Ακολουθιών κατά μήνα