Προκήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

                                         

                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Τσοτύλι 16/02/2012

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.: 5

                          ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

 

                                                                                               

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Κυλικείου Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας)

 

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου – Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας για έξι [06] χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας στις 12 – 03 – 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π. μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Σχολείου (τηλ. επικοινωνίας 2465023461) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                           ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ