Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

2014-11-10 10:23

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υλοποιήθηκε - ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ