ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΌΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ

2014-09-19 13:16

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΕ ΔΟΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ

 

Πρός

τόν παρανόμως κατέχοντα τόν θρόνον

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος  καί

ψευδοηγούμενον τῆς ἀνύπαρκτης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας

κ. Στέφανον

 

 κ. Στέφανε,

                Μέ ἔκπληξη καί ὀδύνη καί χωρίς νά Σᾶς τήν ζητήσω ἔλαβα τήν ἐπιστολή μέ τήν ὁποία προσπαθεῖτε νά δικαιολογήσετε τά ἀδικαιολόγητα καί καταφέρεσθε κατά τοῦ μόνου Κανονικοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη.

                Ξεκινᾶτε μάλιστα μέ μιά μικρή ἀπάτη. Γράφετε: «στήν πρόσθεση τῆς ἐπιστολῆς σας προσφέρουμε πληροφορίες γιά τήν ἐγκληματική δράση …». Πότε κ. Στέφανε σᾶς ἔστειλα ἐπιστολή ὥστε νά σπεύδετε νά μοῦ ἀπαντήσετε; Γιατί νά στείλω ἐπιστολή σέ σᾶς ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζω τήν ἐκκλησιαστική ὕπαρξη σας καί θεωρῶ τήν ψευδοεκκλησία τῆς ὁποίας ἡγεῖσθε ὡς ἐκκλησιαστικῶς ἀνύπαρκτη; Ποῖος σᾶς εἶπε ὅτι σᾶς θεωρῶ ἔγκυρο πρόσωπο γιά νά ζητήσω ἀπό σᾶς πληροφορίες;  Ἐπιχειρεῖτε δι’αὐτοῦ τοῦ δολίου τρόπου νά ἐπιτύχετε μία ἔμμεση ἀναγνώριση καί νά ἀφήσετε νά αἰωρεῖται ὅτι ἐγώ ἤ ὁποιοσδόποτε ἄλλος Ἀρχιερέας τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαλέγεται μαζί Σας. Ὁ τρόπος σας δολιότητος γέμει.

                Ὁ μόνος πραγματικός λόγος τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη εἶναι ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Κανονικός Ἐπίσκοπος ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Προσπαθεῖτε λοιπόν μέ τή συνεργασία τοῦ Κράτους νά τόν ἐξοντώσετε. Μιλᾶτε γιά καθαίρεσή του. Μπορεῖ λοιπόν μιά Ἐκκλησία πού ΔΕΝ εἶναι Ἐκκλησία νά ἐκλέγει ἤ νά καθαιρεῖ; Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κουκλοθέατρο. Ὅσο γιά τίς κατηγορίες καί τίς καταδίκες μήν ξεχάσετε ὅτι μέ παρόμοιες ἀποφάσεις τό δικαστήριο τῶν ἀνόμων κατεδίκασε, φυλάκισε καί ἐσταύρωσε τόν Κύριο. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης δέν ἀνήκει στήν δικαιοδοσία μιᾶς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας, ἀλλά στό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Ἐκκλησιαστικά καμμία ἐξουσία δέν ἔχετε ἐπάνω του.

                Ἐσεῖς εὑρίσκεσθε σέ ἐκκλησιαστική ἐκκρεμότητα. Ἐσεῖς μἐ τρόπο ἀντικανονικό αὐτονομηθήκατε ἀπό τήν μητέρα-‘Εκκλησία σας, τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καί προσπαθεῖτε μέ ἐκβιασμούς νά ἐπιτύχετε τήν ἀναγνώριση. Προσπαθεῖτε μέ τήν ἰσχύ τῆς Πολιτείας καί μέ στημένες ψευτοδίκες νά συντρίψετε τόν Μητροπολίτη Ἰωάννη, ἀλλά καί ἐκείνους πού τόν ἀκολουθοῦν στήν κανονική ὁδό, ἀφήνοντας ἀπειλές στό γράμμα σας ἐναντίον τους. Ἡ μόνο κατ’ἐσᾶς «παρανομία» τους εἶναι, ὅτι δέν σᾶς ἀκολουθοῦν, σεβόμενοι τήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Κανονική της τάξη καί Παράδοση.

                Παριστάνετε τόν Ἀρχιεπίσκοπο μιᾶς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας ἀλλά στό ποτήριο στό ὁποῖο «λειτουργεῖτε» δέν βρίσκεται τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά τό αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σας τόν ὁποῖον δολοφονεῖτε καί αὐτό τό αἷμα θά σᾶς χωρίσει διά παντός ἀπό τήν Κανονική Ἐκκλησία. Ὅλοι ὅσοι ἀνά τόν κόσμο διαμαρτύρονται ἐναντίον τῆς διώξεως τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη δέν περιμένουν νά λάβουν ἀπό σᾶς πληροφορίες, τό συνεργό εἰς τήν ἐξόντωση του. Στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας συμπεριφορές σάν καί τήν δική σας εἶναι γνωστές. Εἶναι συμπεριφορές τῶν ἀνόμων, ἐναντίον τῶν δικαίων. Τό μόρφωμα σας, πού τό ὀνομάζεται «Μακεδονική Ἐκκλησία» εἶναι ἐξάρτημα ἑνός κράτους πού σφετερίζεται τήν ἀλήθεια καί τήν ἱστορία καί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

                Ὅσο ἐσεῖς θά συνεχίζετε τήν ἀνίερη τακτική σας καί τήν ἀντικανονική πορεία σας, ὅσο θά ἐπιμένετε νά σχίζετε τόν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ γιά κοσμικούς λόγους, ὅσο θά «εὐλογεῖτε» μιά πλαστογραφία σάν πιστοποίηση τῆς κρατκῆς «ἀρετῆς» σας, ὁ λόγος σας θά παραμένει μετέωρος, ἡ «χριστιανική» σας πίστη ἰδεολόγημα καί ὁ διωγμός τοῦ Μητροπολίτη Ἀχρίδος Ἰωάννη σφραγίδα τῆς ἀπανθρωπίας σας. Τό γράμμα σας λοιπόν ἐπιστρέφεται δημοσίως ὠς ἀπαράδεκτο.

Μέ ὀδύνη

+ Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου μου

τοῦ ἀπό Σιατίστης Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος ΖΩΣΙΜΑ.

μακαριστου Μητροπολιτου ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ   Ἀρ. Πρωτ. 4 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017     Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,           Ἑορτάζουμε σήμερα τήν μεγάλη Ἑορτή τῶν Θεοφανείων κατά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Θεός...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ   Ἀρ. Πρωτ. 482 Ἐν Σιατίστῃ τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 2016   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ   Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί εὐσεβῆ Λαό τῆς Μητροπόλεως μας   Ἀγαπητοί...
Μέσα στή νύχτα καί τό σκοτάδι, μέσα στήν ἀδιαφορία τῶν πολλῶν  καί τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀγάπη τῶν ταπεινῶν, πέρασε μέσα στόν κόσμο τῶν ἀνθρώπων ὁ Ἐμμανουήλ! Ὁ Θεός πού στήνει τήν σκηνή του στή σάρκα μας! Ἦλθε σάν φίλος καί δικός μας, καί ὄχι σάν κυρίαρχος καί ἐξουσιαστής. ἦλθε...
Παντί τῷ πληρώματι τῆς κατά Σισάνιον καί Σιάτισταν Ἐκκλησίας   Ἀδελφοί προσφιλέστατοι καί παιδιά μου ἀγαπημένα Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!   Αὐτό τό μήνυμα καί αὐτή τήν πρόσκληση ἀπευθύνει σέ μᾶς ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό στόμα τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα καί τή μεγάλη ἑορτή τῶν...
«Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι», λέγει ἕνα ἀρχαῖο καί σοφότατο ρητό. Αὐτό σημαίνει: Δῶσε ἐξουσία σέ κάποιον γιά νά δεῖς ποιά εἶναι ἡ ποιότητα του. Πῶς ἀσκεῖ τήν ἐξουσία. Ἐάν τήν ἀσκεῖ δημοκρατικά ἤ ἀπολυταρχικά. Ὁ συνετός ἄρχων εἶναι αὐτός πού ἀσκεῖ τήν ἐξουσία ἐπί τῇ βάσει τῶν νόμων καί ὄχι κατά τό θέλημα...
ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ π. ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατε, Ελλογιμώτατε κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί αδελφοί,             Είναι όντως ευλογημένη συγκυρία και δεν πιστεύω ότι είναι καθόλου τυχαίο ότι...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Κατηχητικῆς Περιόδου Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, Μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας καί μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρχίζει καί πάλι στίς Ἐνορίες μας, αὐτό πού πάντα καί διαρκῶς...
Ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης τελείωσε. Τόν «ἀριστερό» Ὑπουργό τῆς Παιδείας κ. Φίλη τόν τελείωσε ὁ ἀληθινός ἀγωνιστής τῆς ἀριστερᾶς Μανώλης Γλέζος. Τόν εἶπε μετ’ἐπιτάσεως βλάσφημο καί ἐπί πλέον ὅτι τά λόγια τοῦ κ. Φίλη τά ὅσα ἐξεστόμισε εἶναι «γιά γέλια καί γιά κλάμματα», τόν εἶπε δηλαδή ἀνόητο καί...
  Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης       Παῦλος Σεπτεμβριος 2016 Πρός τούς νέους Φοιτητές καί Φοιτήτριες τῆς Μητροπόλεως μας Ἀγαπητά μου παιδιά, Θέλω νά σφίξω θερμά τό χέρι στόν καθένα καί τήν καθεμιά σας μέ ἀφορμή τήν ἐπιτυχία σας στίς ἀνώτατες σχολές τῆς χώρας...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>