ΕΚΚΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ.

 
 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
(Τηλ.: 24650 21204, 24650 21472)

Το πλούσιο υλικό έχει συλλεχθεί από ναούς της πόλης και μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής και αποτελείται από εικόνες, ξυλόγλυπτα, αντικείμενα μικροτεχνίας, άμφια και βιβλία. Η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας και η εικόνα με τον ύμνο «ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ» χρονολογούνται στον 16° αιώνα, εποχή που προηγείται του οικισμού της Σιάτιστας.

 

Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας